tisdag 27 november 2012

ULF LUNDQUIST
HÄRNÖSANDS KONSTHALL 

Härnösands Konstförening är mycket stolta att kunna presentera Ulf Lundkvist som årets final i vår utställningsverksamhet. Utställningen sträcker sig över nyåret och avslutas den 5 januari 2013.

Ulf Lundquist - Konstnär, målare, tecknare och illustratör. 
Född i Norrköping 1952.  Lever och verkar i Kolmården
Utbildning:  Konstfack
Utmärkelser: Adamsonstatyetten 1983, Urhunden 1991 och 1997, Carl von Linneplaketten 1999, Broocmanpriset 2009

Lundquist har gett ut en stort antal böcker och album. Han medverkar dagligen i Dagens Nyheter med sin serie ”Assar”


Konstnären och satirikern Lars Hillersberg fick frågan om vad egentligen en konstnär är och svarade utan tvekan, att en konstnär är en person som misslyckats som serietecknare. I så fall möter vi i Ulf Lundquist en fulländad konstnär. Hans serie ”Assar” är i det närmaste kultförklarad och han har sannerligen lyckats som seietecknare. Som konstnär är han inte fullt lika känd, men hans personliga och absolut särpräglade bildspråk har mycket att berätta. Hans djup och allvar som den lyhörde kan finna i hans serier får ytterligare en halt i Lundquist målningar. Ytan är lättsam, rentav rolig, men under vilar ett svårmod som kan avläsas som ren civilisationskritik. Hans bildvärd ställer frågor som berör ensamhet, isolering. Den glömda glesbygden. Utvecklingens outgrundliga logik. Trots konsumtionssamhällets ödesmättade ekonomi står korvgubben kvar i sitt neonbelysta stånd. Är han bara ett minne, eller den siste trotsige företagaren utan lån i dagens bankvärld.  Efter att ha tagit del av Lundquist paradoxala kombination av humor och mellankoli får jag svårt att ta modeordet ”utanförskap” i min mun. Så enkelt är det inte. Inte bara Nollberga står inför en stor förändring utan större delen av världen, och det är det Lundquist bilder handlar om. På många sätt finns en beröring till Stig Claessons texter om de sista fria bönderna som tvingas in i tillväxtens ekorrhjul i städerna. Idag, då många ifrågarsätter hjulens rotationshastighet är Ulf Lundquist en väsentlig konstnär. Men föralldel, han är dessutom mycket rolig, lockar till skratt, men glöm inte bort din lyhördhet – stanna inte vid ytan.”

J Hagberg